Kontaktuppgifter / Yhteystiedot

Pertti Närhi
+358 400 646 400
pertti@narhi.eu

Kristian Immonen, besiktning/katsastus
+358 500 544 215
kristian.immonen@horisontenterprises.fi

Arto Lovén
+358 44 747 7000
arto.loven@lovenlkv.fi

Aarne Hallama
+358 5064 588
aarne.hallama@gmail.com

Jaakko Wilenius
+358 400 609 370
jaakko.wilenius@inshop.fi

Ulf Söderholm, Kommodor/kommodori
+358 44 021 7071
ulf.soderholm@message.fi


Medlems och inskrivningsavgift/Jäsen ja liittymismaksu

Årlig avgift vuxna/vuotuinen jäsenmaksu aikuiset 40€, juniorer/ juniorit (18v) 30€
Ny medlem inskrivning vuxna/ uusien jäsenten liittymismaksu aikuiset 40€ juniorer/ juniorit (18v) 30€
Båtbesiktning årlig /Vuotuinen venekatsastus 10€

Raseborgs segelklubb - RSK ry

Uffe Söderholm
Våruddsvägen 289
10710 SNAPPERTUNA

Tilinumero / Kontonummer:
FI48 4170 0010 0602 30