Kontaktuppgifter / Yhteystiedot

Direktion/Johtokunta:

Pertti Närhi

puheenjohtaja / Ordförande
+358 400 646 400
pertti@narhi.eu

Kim Lovén
Kommodori/ Kommodor
+358 50 464 0400
kimerikloven@gmail.com

Aarne Hallama
+358 5064 588
aarne.hallama@gmail.com

Kristian Immonen
+358 500 544 215
kristian.immonen@horisontenterprises.fi

Christian Degerholm
+358 50 571 8636
christian.degerholm@gmail.com

Ulf Söderholm
+358 44 021 7071
ulf.soderholm@message.fi

Varajäsenet/Supleanter
-Ville Tanska
-Max Falenius


Medlems och inskrivningsavgift/Jäsen ja liittymismaksu

Årlig avgift vuxna/vuotuinen jäsenmaksu aikuiset 50€,
juniorer/ juniorit (18v) 20€
Ny medlem inskrivning vuxna/ uusien jäsenten liittymismaksu
aikuiset 40€, juniorer/ juniorit (18v) 20€
Båtbesiktning årlig /Vuotuinen venekatsastus 20€

Raseborgs segelklubb - RSK ry

Uffe Söderholm
Våruddsvägen 289
10710 SNAPPERTUNA

Tilinumero / Kontonummer:
FI48 4170 0010 0602 30