VUOSI 2024/ ÅRET 2024

Alkavan toimintavuoden tärkeitä päivämääriä!

JÄSENMAKSU seniorit 50€ ja juniorit 20€ tulee suorittaa seuran tilille FI48 4170 0010 0602 30 - viimeistään 15.03.2024

MEDLEMSAVGIFT seniorer 50€ juniorer 20€ bör betalas på föreningens konto
FI48 4170 0010 0602 30 - senast 15.03.2024

KATSASTUS Veneiden katsastus Boxin venesatama, 25.5.2024 ja 29.6.2024 klo 12-14
BESIKTNING Båtarnas besiktning Box båthamn, 25.5.2024 ja 29.6.2024 klo 12-14

VUOSIKOKOUS Sandnäsudd café 29.6.2023 klo 14.00
ÅRSMÖTE Sandnäsudd café 29.6.2023 kl 14.00

JUNIOREIDEN PURJEHDUSLEIRI
Pidetään jälleen kerran Calliolassa 1.-3.7.2024 Leirin järjestäminen edellyttää 20 osallistujaa. Lisätietoa otsikkoa painamalla..

JUNIORERNAS SEGLINGSLÄGER
Arrangeras den sjunde gången på Calliola 1.-3.7.2024 Förutsättningen är att vi får minst 20 deltagare. Tryck på rubriken för mera information.

VENEILLYKURSSI NAISILLE

Veneilykurssi viikko 28/2024 paikassa Solbacka (tarkempi päivämäärä ilmoitetaan kevään aikana)

BÅTHANTERINGS KRUS FÖR KVINNOR

Båthanteringskurs arrangeras vecka 28/2024 i Solbacka (mera information om kursens dag och innehåll informeras under våren)


JÄSEN, lisää veneesi tiedot!

MEDLEM, tillägg uppgifterna på din båt!


Toivotamme kaikille hyvää alkavaa veneilykesää!
Vi önskar alla en trevlig sommar och fina båtturer