VUOSI 2023/ ÅRET 2023

Alkavan toimintavuoden tärkeitä päivämääriä!

JÄSENMAKSU seniorit 50€ ja juniorit 20€ tulee suorittaa seuran tilille FI48 4170 0010 0602 30 - viimeistään 18.05.2023

MEDLEMSAVGIFT seniorer 50€ juniorer 20€ bör betalas på föreningens konto
FI48 4170 0010 0602 30 - senast 18.05.2023

KATSASTUS Veneiden katsastus Sandnäsudd 27.5.2023 ja 17.6.2023 klo 13-15
BESIKTNING Båtarnas besiktning Sandnäsudd 27.5.2023 ja 17.6.2023 klo 13-15

VUOSIKOKOUS Sandnäsudd café 17.6.2023 klo 13.00
ÅRSMÖTE Sandnäsudd café 17.6.2023 kl 13.00

JUNIOREIDEN PURJEHDUSLEIRI
Pidetään kuudennen kerran Calliolassa 10.-12.7.2023 Leirin järjestäminen edellyttää 20 osallistujaa. Lisätietoa otsikkoa painamalla..

JUNIORERNAS SEGLINGSLÄGER
Arrangeras den sjätte gången på Calliola 10.-12.7.2023 Förutsättningen är att vi får minst 20 deltagare. Tryck på rubriken för mera information.

VENEILLYKURSSI NAISILLE

Tervetuloa 8.7.2023 naisille suunnatulle veneilykurssille Boxin kauniisiin maisemiin
Snappertunaan. Kurssilla käydään läpi veneilyn perusteita niin teorian kuin käytännön
harjoitteiden avulla. Lisätietoa otsikkoa painamalla..

BÅTHANTERINGS KRUS FÖR KVINNOR

Välkommen den 8.7.2023 på båthanteringskurs för kvinnor i Snappertunas vackra skärgård vid Box.
Under kursen övar vi grunderna i båtföring, både teori och praktisk hantering.

Tryck på rubriken för mera information.


JÄSEN, lisää veneesi tiedot!

MEDLEM, tillägg uppgifterna på din båt!


Toivotamme kaikille hyvää alkavaa veneilykesää!
Vi önskar alla en trevlig sommar och fina båtturer